Aktuality

Obecné

 • V rámci datového auditu mamografického screeningu proběhlo představení aktualizace portálu s důrazem na sekci Screening rakoviny prsu účastníkům této konference. (26. 10. 2023)
 • Od ledna 2023 probíhá další provoz a rozvoj portálu v rámci projektu Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus (identifikační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_005/0000283). (1. 1. 2023)
 • V rámci datového auditu mamografického screeningu proběhlo představení portálu s důrazem na sekci Screening rakoviny prsu účastníkům této konference. (11. 11. 2022)
 • Oficiální spuštění portálu a jeho první představení veřejnosti – přednáška v rámci konference Prevon 2022 (5. 10. 2022)
 • Na akci NZIS Open byl prezentován příspěvek Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a zpřístupňování dat, který informoval o aktuálním vývoji tohoto Datového portálu (6. 4. 2022)
 • Spuštěna pilotní testovací verze Datového portálu NSC (4. 1. 2022)

Screening rakoviny prsu (C50)

 • V rámci analytických reportů byla přidána prezentace s aktuálními výsledky, které byly prezentovány na Datovém auditu mamografického screeningu.  (1. 11. 2023)
 • V rámci analytických reportů byly ke stažení zveřejněny infografiky k růžovému říjnu 2023.  (26. 10. 2023)
 • Došlo ke změně sekce Online analýza pro vizualizace – nově přidána vizualizace pro indikátor počet provedených screeningových mamografií v rámci programu screeningu rakoviny prsu (C50) (26. 10. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet počtu provedených screeningových mamografií v rámci programu screeningu rakoviny prsu (C50) – doplněna data za 2022. (25. 10. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v rámci programu screeningu rakoviny prsu (C50) – doplněna data za 2022. (23. 10. 2023)
 • V rámci analytických reportů byla zveřejněny odborné podklady k tiskové zprávě ze dne 20. 10. 2023, která se zabývala 20 lety mamografického screeningu v ČR.  (21. 10. 2023)
 • V rámci analytických reportů byla zveřejněna Evaluační zpráva tohoto programu.  (16. 5. 2023)
 • V rámci analytických reportů jsou nově k dispozici podklady pro analýzy týkající Evaluační zprávy tohoto programu a analýzy, které jsou součástí Zdraví 2030.  (19. 4. 2023)
 • Přidány dvě nové datové sady umožňující výpočet Podílu žen s doplňujícím ultrazvukovým vyšetřením a Počtu provedených screeningových mamografií v rámci programu screeningu rakoviny prsu (C50) (14. 4. 2023)
 • V rámci analytických reportů je k dispozici souhrnná Analýza výkonnosti tohoto programu (10. 11. 2022)
 • Zpřístupnění sekce Online analýza pro vizualizaci prvního indikátoru, který slouží pro výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením (4. 10. 2022)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v rámci programu screeningu rakoviny prsu (C50) (3. 10. 2022)
 • Uvolněna první datová sada umožňující výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v rámci programu screeningu rakoviny prsu (C50) (4. 1. 2022)
 • Zpřístupněna část portálu týkající se programu screeningu rakoviny prsu (C50) (4. 1. 2022)

Screening rakoviny kolorekta (C18C20)

 • Došlo ke změně sekce Online analýza pro vizualizace – nově přidána vizualizace pro indikátory počet provedených screeningových TOKS, počet provedených screeningových kolonoskopií a podíl počtu osob s pozitivním výsledkem screeningového TOKS v rámci programu screeningu rakoviny kolorekta (C18–C20). (1. 11. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet podílu osob s pozitivním výsledkem screeningového TOKS v rámci programu screeningu rakoviny kolorekta (C18–C20) – doplněna data za 2022. (1. 11. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet počtu provedených screeningových kolonoskopií v rámci programu screeningu rakoviny kolorekta (C18–C20) – doplněna data za 2022. (1. 11. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet počtu provedených screeningových TOKS v rámci programu screeningu rakoviny kolorekta (C18–C20) – doplněna data za 2022. (1. 11. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v rámci programu screeningu rakoviny kolorekta (C18–C20) – doplněna data za 2022. (1. 11. 2023)
 • V rámci analytických reportů byla zveřejněna Evaluační zpráva tohoto programu.  (16. 5. 2023)
 • Přidána výběrová datová sada, která přináší informace o účastnících screeningového programu, kteří podstoupili vyšetření TOKS s pozitivním výsledkem (TOKS+). Tedy lze detailně sledovat např. podíl účastníků, kteří dodrží postup screeningového programu, čekací dobu na navazující vyšetření, migraci za péčí apod. (19. 4. 2023)
 • V rámci analytických reportů jsou nově k dispozici podklady pro analýzy týkající Evaluační zprávy tohoto programu a analýzy, které jsou součástí Zdraví 2030.  (19. 4. 2023)
 • Přidány tři nové datové sady umožňující výpočet Podílu osob s pozitivním výsledkem screeningového TOKS, Počtu provedených screeningových TOKS a Počtu provedených screeningových kolonoskopií (C18-C20). (14. 4. 2023)
 • V rámci analytických reportů je k dispozici souhrnná Analýza výkonnosti tohoto programu (11. 11. 2022)
 • Zpřístupnění sekce Online analýza pro vizualizaci prvního indikátoru, který slouží pro výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením (4. 10. 2022)
 • Uvolněna první datová sada umožňující výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v rámci programu kolorektálního screeningu (C18-C20) (4. 10. 2022)
 • Zpřístupněna část portálu týkající se programu screeningu rakoviny kolorekta (C18–C20) (4. 10. 2022)

Screening rakoviny děložního hrdla (C53)

 • Došlo ke změně sekce Online analýza pro vizualizace – nově přidána vizualizace pro indikátory počet provedených cervikovaginálních cytologií a podíl žen s abnormálním výsledkem screeningové cytologie v rámci programu screeningu rakoviny děložního hrdla (C53) – doplněna data za 2022. (1. 11. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet počtu provedených cervikovaginálních cytologií v rámci programu screeningu rakoviny děložního hrdla (C53) – doplněna data za 2022. (1. 11. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet podílu žen s abnormálním výsledkem screeningové cytologie v rámci programu screeningu rakoviny děložního hrdla (C53) – doplněna data za 2022. (1. 11. 2023)
 • Aktualizace datové sady umožňující výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v rámci programu screeningu rakoviny děložního hrdla (C53) – doplněna data za 2022. (1. 11. 2023)
 • V rámci analytických reportů byla zveřejněna Evaluační zpráva tohoto programu.  (16. 5. 2023)
 • V rámci analytických reportů jsou nově k dispozici podklady pro analýzy týkající Evaluační zprávy tohoto programu a analýzy, které jsou součástí Zdraví 2030.  (19. 4. 2023)
 • Přidány dvě nové datové sady umožňující výpočet Podílu žen s abnormálním výsledkem screeningové cytologie a Počtu provedených cervikovaginálních cytologií (C53). (14. 4. 2023)
 • V rámci analytických reportů je k dispozici souhrnná Analýza výkonnosti tohoto programu. (11. 11. 2022)
 • Zpřístupnění sekce Online analýza pro vizualizaci prvního indikátoru, který slouží pro výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením. (4. 10. 2022)
 • Uvolněna první datová sada umožňující výpočet pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v rámci programu screeningu rakoviny děložního hrdla (C53). (4. 10. 2022)
 • Zpřístupněna část portálu týkající se programu screeningu rakoviny děložního hrdla (C53). (4. 10. 2022)