Kontakt

Datový portál

Za obsah a správu portálu je zodpovědné Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů NSC.

Dotazy a připomínky týkající se Datového portálu prosím směřujte přímo na naše oddělení (data.nsc@uzis.cz).

Národní screeningové centrum

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Kounicova 688/26
P. O. Box č. 19
611 00 Brno

Telefonní kontakt na sekretariát NSC: 778 529 202

E-mail: nsc@uzis.cz