Nápověda

Datový portál Národního screeningového centra slouží jako souhrnná prezentace základních aktivit, které se týkají sběru dat (nejen) v rámci projektu Datová základna screeningových programů.

Portál si klade za cíl vytvořit ucelené rozhraní, kde uživatel najde základní výstupy týkající se hodnocení screeningových programů – a to jak formou veřejně přístupných datových sad, tak i formou online vizualizací.

Struktura portálu a základy jeho využití:

Na základní stránce je uživatel vyzván k výběru konkrétní diagnózy, o které chce zobrazit podrobné informace. V rámci každé diagnózy jsou k dispozici ucelené sekce, které se dané diagnózy týkají:

  • Zdroje dat, metodika: tato sekce sumarizuje veškeré datové zdroje, které byly využity při tvorbě datových sad a online vizualizací týkajících se dané diagnózy
  • Online analýza: stránka obsahuje online vizualizátor dat pro jednotlivé indikátory týkající se daného screeningového programu. Uživatel má k dispozici základní grafy, mapy a tabelární přehled dat stran jednotlivých indikátorů, každý z těchto vizualizačních prvků je obklopen filtry, které slouží k okamžité změně dané vizualizace. Každá vizualizace je ve výchozí podobě nastavena tak, aby odrážela aktuální sumární hodnotu indikátoru, která je shrnuta v rámečku v úvodu stránky Online analýza. U každé vizualizace lze stáhnout zdrojová data, případně je možné stáhnout všechny vizualizace jako celkový přehled formou souhrnného pdf souboru.
  • Analytické reporty: součástí portálu jsou i konkrétní datové výstupy – a to formou prezentací, které shrnují základní výsledky týkající se daných screeningových programů
  • Datové sady: pro většinu indikátorů, které jsou v sekci Online analýza zobrazeny, je v Katalogu Otevřených dat Ministerstva zdravotnictví České republiky publikována datová sada, na základě které lze výsledky reprodukovat, případně data využít k jiným účelům. Netriviální datové sady, případně sady, které na zveřejnění ve výše zmíněném katalogu teprve čekají, jsou ukládány na úložišti ÚZIS ČR – data jsou ke stažení dostupná přes odkaz, který je u nich uveden.

Hlášení chyb:

Pokud při používání portálu narazíte na jakékoliv problémy – ať už technické či faktické, prosím kontaktujte Oddělení správy a analýzy dat screeningových projektů NSC.