O nás

 

Národní screeningové centrum (NSC) je organizační jednotkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Činnost NSC byla zahájena 1. února 2017. Vznik NSC byl umožněn díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu.

NSC vzniklo za účelem:

  • Posilování, optimalizace a zvyšování kvality časného záchytu onemocnění
  • Zavádění nových a inovace stávajících programů časného záchytu onemocnění zohledňujících výsledky mezinárodního výzkumu
  • Rozvoje metodických postupů a ověření proveditelnosti na národní úrovni
  • Rozvoje institucionálního zázemí pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění
  • Informování občanů o přínosech a rizicích screeningových vyšetření
  • Vzniku analytických výstupů, které slouží zejména pro hodnocení výkonnosti a kvality zmíněných programů
  • Spolupráce s národními i mezinárodními institucemi, pořádání vzdělávacích seminářů a workshopů v oblasti časného záchytu onemocnění

Více informací o NSC naleznete na našich webových stránkách