O portálu

Datová základna realizace screeeningových programů

Projekt Datová základna realizace screeningových programů slouží k vybudování jednotné a koordinované infrastruktury pro sběr a vyhodnocování dat z probíhajících a nově zaváděných screeningových programů v České republice.

Datová základna poskytne sjednocené a doplněné datové zdroje jako nástroj pro hodnocení kvality, efektivity či ekvity screeningových programů. Součástí projektu je i ověření efektivity, účinnosti a ekvity již implementovaných programů screeningu karcinomu kolorekta, prsu, děložního hrdlanovorozeneckého laboratorního screeningu.

Tento Datový portál Národního screeningového centra byl do 31. 12. 2022 vyvíjen v rámci výše zmíněného projektu, který byl financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost (identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216). Další provoz a rozvoj portálu je od 1. 1. 2023 součástí projektu Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus (identifikační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_005/0000283).

Portálu bylo přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN 2788-2888.

Motivace k publikaci přístupných datových sad

Portál pro integrované hodnocení screeningových programů zpřístupňuje analýzy výkonnosti a kvality screeningových programů až na úroveň regionálních jednotek. 

Veřejně přístupné datové sady umožňují výpočet (hodnocení) klíčových indikátorů kvality screeningových programů dle základních sociodemografických charakteristik – jde tedy o veřejně přístupné informace, které mají za cíl zprostředkovat transparentnost tohoto hodnocení. Zároveň umožňují tvorbu individuálních analýz například pro konkrétní zhodnocení situace v čase po zavedení zdravotní intervence.